Воден филтър Krups F08801

Воден филтър Krups F08801

Krups

Water filter Aqua Filter Claris is suitable for Krups espressoThe filter cartridge, which is located in the water tank is removed from the water of undesirable substances such as calcium, chlorine, he

Още в категория „Кафе Машини

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията