SPEAKER, Philips SoundBar, 4.1ch, Bluetooth, surround sound, NFC, HDMI, ARC (CSS5235Y)

SPEAKER, Philips SoundBar, 4.1ch, Bluetooth, surround sound, NFC, HDMI, ARC (CSS5235Y)

Още в категория „Аудио

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията