Компютър, Fujitsu FUTRO S100 Ultra Slim / VIA Eden (0.63G)/ 1GB RAM/ 1GB SSD/ int. VC (80031437)

Компютър, Fujitsu FUTRO S100 Ultra Slim / VIA Eden (0.63G)/ 1GB RAM/ 1GB SSD/ int. VC (80031437)

Още в категория „Електроника

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията