Компютър, HP Compaq T5500 Thin Client / Transmeta TM5800 (0.73G)/ 128MB RAM/ 32GB HDD/ int. VC (80062584)

Компютър, HP Compaq T5500 Thin Client / Transmeta TM5800 (0.73G)/ 128MB RAM/ 32GB HDD/ int. VC (80062584)

Още в категория „Електроника

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията