Man's Search For Meaning

Man's Search For Meaning

A prominent Viennese psychiatrist before the war, Viktor Frankl was uniquely able to observe the way that he and other inmates coped with the experience of being in Auschwitz

Още в категория „Книги

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията