Трънските думи. Речник на регионалния говор

Трънските думи. Речник на регионалния говор

Диалектите не са изопачен книжовен език, а са част от българския език

Още в категория „Книги

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията