Да обърнем курса! Истинска история за превръщане на подчинени в ръководители

Да обърнем курса! Истинска история за превръщане на подчинени в ръководители

„Ръководство трябва да означава предоставяне на контрол, вместо поемане на контрол, както и създаване на ръководители, а не възпитаване на подчинени

Още в категория „Книги

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията