Силата да преговаряме

Силата да преговаряме

Как да договорим всичко, навсякъде, по всяко време Открийте тайните на договарянето в днешните трудни и объркани пазарни ситуации

Още в категория „Книги

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията