Стратегически маркетинг. Маркетингови стратегии

Стратегически маркетинг. Маркетингови стратегии

Книгата "Стратегически маркетинг-маркетингови стратегии" изследва последователно основните характеристики на маркетинговата обкръжаваща среда и влиянието им върху маркетинговата концепция, както и фор

Още в категория „Книги

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията