Comsafe Guntronic-5

Comsafe Guntronic-5

Comsafe60mm2mm103l44kg1450mm300mm340mm1444mm294mm270mm

СЕЙФ ЗА ЛОВНО ОРЪЖИЕ COMSAFE GUNTRONIC-5: ОПИСАНИЕ: Сейф за съхранение на ловно оръжие, заключване с електронен код с комбинация от 3 до 8 цифри

Още в категория „Сейфове

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията