Диференциално и интегрално смятане на функции на няколко променливи

Диференциално и интегрално смятане на функции на няколко променливи

Изданието излага учебният материал по диференциално и интегрално смятане на функции на две или повече променливи

Още в категория „Книги

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията