Очите на другите

Очите на другите

Иван Димитров е автор на три книги: „Местни чужденци” (разкази), „Животът като липсваща лъжица” (роман) и „Поет на портрет” (стихотворения)

Още в категория „Книги

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията