Collins English for Exams: Get Ready for IELTS. Reading

Collins English for Exams: Get Ready for IELTS. Reading

24.95 лв.

A lower-level exam practice book designed to improve the level of students who plan to take the IELT

Още в категория „Книги

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията