OS, Microsoft® Windows Server 2012 MS WS12, 5 User CAL, EMEA Lic (701606-A21)

OS, Microsoft® Windows Server 2012 MS WS12, 5 User CAL, EMEA Lic (701606-A21)

Още в категория „Софтуер

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията