AXIS T90A33 IR LED 10 20 DEG 850 nm semi covert IR LED Illuminator for use with the Axis DayNight network cameras Adjustable ang

AXIS T90A33 IR LED 10 20 DEG 850 nm semi covert IR LED Illuminator for use with the Axis DayNight network cameras Adjustable ang

1969.00 лв.

Още в категория „Електроника

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията