AXIS T90A40 IR LED 120 180 DEG 850 nm semi covert IR LED Illuminator for use with the Axis DayNight network cameras Adjustable a

AXIS T90A40 IR LED 120 180 DEG 850 nm semi covert IR LED Illuminator for use with the Axis DayNight network cameras Adjustable a

3196.00 лв.

Още в категория „Електроника

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията