AXIS T90A26 W LED 50 100 DEG White LED Illuminator for use with the Axis network cameras Adjustable angle between 50 to 100 degr

AXIS T90A26 W LED 50 100 DEG White LED Illuminator for use with the Axis network cameras Adjustable angle between 50 to 100 degr

1126.00 лв.

Още в категория „Електроника

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията