Lenovo Smartphone S60 4G3G 12GHz 64 bit Qualcomm QuadCore 50 IPS 1280 x 720 2GB RAM 8GB flash 13MP cam 5MP front MicroSIM Nano

Lenovo Smartphone S60 4G3G 12GHz 64 bit Qualcomm QuadCore 50 IPS 1280 x 720 2GB RAM 8GB flash 13MP cam 5MP front MicroSIM Nano

Още в категория „Мобилни телефони

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията