OS, Microsoft® Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2CPU/2VMs) - MultiLang (00FF247)

OS, Microsoft® Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2CPU/2VMs) - MultiLang (00FF247)

Още в категория „Софтуер

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията