Трактат върху позитивния дух

Трактат върху позитивния дух

СОНМ9789548523349Огюст Конт131pdf

Френският философ Огюст Конт (1798–1857) е типичен представител и един от основоположниците на позитивната философия, който през 30-те години на 19 век предлага и самия термин „позитивизъм“

Още в категория „Философия

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията