MS Windows Server 2012 R2 Standard 64bit English 1pk DSP DVD

MS Windows Server 2012 R2 Standard 64bit English 1pk DSP DVD

MICROSOFT

Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 provides enterprise-class datacenter and hybrid cloud solutions that are simple to deploy, cost-effective, application-focused, and user-centric

Още в категория „Софтуер

Данните за продукта и цените може да се различават от тези на търговеца. Винаги проверявайте сайта на търговеца преди поръчка. Сайта не носи отговорност за неточности в информацията