Български празници и традиции

Български празници и традиции

БардПроданова, Мария19.992006-11-28Твърда корица2629545857358

БИТ * ДУХОВНОСТ * ОБИЧАИ В книгата са съчетани вярванията и традициите на прабългарите и славяните с местното наследство на тракийската и римовизантийската епоха, доразвити и съхранени и до днес

от 19.99 лв.